måndag 2 juni 2008

Vatikanen hjärta förtryck = sant

Folk har återigen fått ett bevis på hur intollerant religion är. I detta fall handlar det om den katolska kyrkan som har gått ut med ett dikret om att kvinnor som prästvigs exkommuniceras automatiskt.

"Kvinnor kan inte vigas till präster, och de biskopar som viger kvinnor är automatiskt exkommunicerade. Det slår ett dekret från Troskongregationen som publicerades i L'Osservatore Romano på torsdagen fast."

Men inte bara kvinnoförtrycket är ett av katolicismens främsta artribut och stöttestenar utan även förtrycket av homosexuella är ett prioriterat område.

"Kyrkan hyser djup respekt för personerna i fråga men kan inte tillåta att de som praktiserar homosexualitet, visar djupt rotade homosexuella tendenser eller stödjer den så kallade gay-kulturen antas till prästseminarier eller ordnar."

I kampen mot HIV/AIDS står kyrkan även här i frontlinjen och hävdar att avhållsamhet, manlig omkärelse och färre sexuella partners är det mest effektiva vapnet mot sjukdomen.

"Det visade sig att förordandet av kondomanvändning inte haft någon mätbar effekt för att begränsa antalet nya smittade. [..] Man bör satsa mer på att stödja manlig omskärelse och att få människor att ha färre sexuella relationer."

Att avhållsamhet är det bästa sättet att undvika sexuellt överförbara sjukdomar kan väl alla skriva under på, men problemet är att en försvinnande liten del av planetens invånare skulle kunna acceptera den beska medicinen.

Tyvärr blir Folk inte förvånade när dessa dikret proklameras från Vatikanen, utan snarare besört; inte bara för att det visar på en vidrig människosyn utan också för att Vatikanen har en så pass stor makt över månag miljoner människors liv. Var sig de är troende eller inte.

Den religiösa fanatismen är inte något som enbart sker inom Islam utan i högska grad kan man säga det samma om Kristendomen. Att behandla din nästa så som dig själv verkar inte riktigt slagit rot inom religionen.

Jan Telag

SvD DN Dagen GT Vasabladet

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hear hear, the world does not need more religion, it needs to realize and see its chains..

Anonym sa...

Kvinnor som präster är den största hädelse mot vår Herres ordning här på jorden. Det är dessa liberala strömningar inom samhälle, hem och skola som smittat kyrkan och fött gudsförakt och sjukdomar som homosexuelitet. Dags att säga nej för våra själars skull.

Anonym sa...

"My name is called religion; sadistic sacred whore"