torsdag 28 januari 2010

Sharia lagar i Sverige?

Som Folk skrev om den 21 januari så disputeras en doktorsavhanling som
argumenterar för att svenska muslimer ska kunna åberopa islamsk rätt. I Expresen idag skriver Dilsa Demirbag-Sten att hon ser ännu ett exempel på identitetpolitikens urholkning av demokratin.

Expressen

Vasomfolk

lördag 23 januari 2010

'Vatican bank accused of laundering' by Russia Today - YouTube - RichardDawkins.net

'Vatican bank accused of laundering' by Russia Today - YouTube - RichardDawkins.net

Posted using ShareThis

Bått är det nya röda

De som säger att politik är tråkigt kan inte ha följt denna realitysåpa särskillt nära. Alla kommer väl ihåg Astrid Lindgren som drabbades av den s.k pomperipossaskatten (102%)och skrev en skattehistoria i Expressen för dryga 30 år sedan. Gunnar Sträng fick en knäpp på näsan och de borgeliga vann efterkommande val. För vem vill arbeta och betala för det också?

Nu har det hänt igen. Inte för att skatten ligger på 102%, och inte för att socialdemokraterna fått skattehybris, utan kravet på det nya kassasystemet som trääd i laga kraft vid årsskiftet. Detta gör att sjukgymnasten Per-Olow Petrén i Växjö har slutat ta betalt av sina patienter.

– Två tredjedelar av pengarna går till skatter och avgifter och resten av pengarna försvinner om jag ska betala för kassaapparaten. Sen är det dessutom all tid jag måste lägga ner på pappersarbete. Det finns ingen anledning att ägna massa tid åt det utan att få en krona betalt, säger han.

Med andra ord blått är det nya röda. Men en sak är alltid säker, det ända man kan vara säker på är skatter och döden! Oavsett färg på regering...

Folk inser väsensskillnaden men ni förstår säkert andemeningen..?

DN SR

fredag 22 januari 2010

Omvänt nacksving av den svenska kyrkan

Det är ingen nyhet att Svenska kyrkan tappar medlemmar. Att de överhuvudtaget har så pass många är naturligtvis en föjld av den i närmaste tvångsrekryteringen av spädbarn som pågått i sekler. Det kan man i och för sig förstå som ett rationellt grepp om man har en så pass tvivelaktig produkt att sälja som kristendomen.

Märkligt kan man då tycka när man på ett kyrkomöte i Västerbotten byter namn på på en kyrka från Kåtakyrkan till Kyrkkåtan. Det är Folk veterligen allmängods att sex säljer, så om kyrkan vill behålla sina religionsträlar så torde det motsatta greppet vara att rekomendera?! För vem vill inte gå i Kåtakyrkan; då religiösitet och sex är en sååå spännande kombination?

Bättre lycka nästa gång...

Jan Telag

VK Aftonbladet NSD DN

Plikt: Ansvar och engagemang

Den 30 oktober 1950 svor Gustav den VI Adolf den kungliga eden och blev Sveriges konung. Hans valspråk var ”Plikten framför allt!” något vi påminns om då och då när en gammal enkrona dyker upp i fickan.
Plikten framför allt. Vad är egentligen ”plikt”?
Enligt svenska akademins ordbok så betyder ordet plikt ”… fråga om förhållandet mellan över-ordnade o. underordnade o. om de senares skyldigheter samt i anv. som närmast ansluta sig till dessa.”Det som intresserar mig är dock den sociala samhälleliga innebörden av ordet. Ett nästintill utdött ord, sånär som i sammanhanget värnplikt och på de gamla enkronorna förstås. Har utvecklingen lämnat plikten bakom sig för att begreppet och innebörden är förlegad, eller är det så att den gått förlorad i förbifarten bland revolutioner, revolter och reformer?
Jag vill påstå att det är det senare. Vi har varit så upptagna av att reformera vårt samhälle, att bygga nya vägar i utvecklingens namn att vi glömt att tillgodogöra oss de positiva funktioner och effekterna av de regelverk som våra förfäder byggt upp. I ett samhälle där det fria valet och individen sätts i första rummet är förfallet av dessa strukturer oundvikligt då ingen längre upprätthåller dem. Många av de problem vi ser idag, miljöförstöring, finanskriser m.m. är alla mer eller mindre effekter av ett minskande engagemang i de kollektiva intressena och en ökning av individens egocentrering. Vi gör inte längre något för det för det kollektiva goda, utan fokuserar istället på ytliga attribut för att hjälpa vår egen självkänsla och välmående.
Plikt. Så laddat med måsten och krav att de klingar negativt i de flesta öron. Men är då plikt verkligen något dåligt? Tror ni att Gustav den VI Adolf satt på sin kammare och funderade på alternativa valspråk som ”Kravet framför allt” eller ”Tvånget framför allt”?

Nej.

Plikt är ansvar. Ansvar att värna om de gemensamma strukturer som nästan gått förlorade. Ansvar mot medmänniskor, ansvar för att de etiska och moraliska regelverken efterföljs.

Plikt är engagemang. Önskan och viljan att agera för gruppens bästa. Önskan att agera gemensamt för gruppens utveckling.

Plikt är vår möjlighet att till samhörighet i ett samhälle där jaget satts i fokus i alltför stor utsträckning.

Dra ditt strå till stacken och se hur det känns.

/Nymoralisten

Does God Hate women? 'Interview with Ophelia Benson' by Maia Caron - RichardDawkins.net

'Interview with Ophelia Benson' by Maia Caron - RichardDawkins.net

Posted using ShareThis

torsdag 21 januari 2010

Likhet inför lagen? Inte alla håller med.

Om du har vägarna förbi Uppsala 29/1 kan du titta in på en diputation om Islamsk arvsrätt i det mångkulturella Sverige.
Plats: Universitetshuset, sal X, S:t Olofsgatan 10B, la, 10:00

En liten abstrakt:

"Den islamiska arvsrätten behandlas i avhandlingen som ett kulturuttryck grundad i de värderingar som är förankrade i de islamiska rättskällorna, det vill säga islams heliga bok koranen. Den svenska (internationella) arvsrättsliga lagstiftningen utgår från den så kallade nationalitetsprincipen, som innebär att arvlåtarens kvarlåtenskap ska delas enligt lagen i det land där den avlidne var medborgare vid sin död.

För att lösa den konflikt som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt, och liknande ”kulturkrockar” på det rättsliga planet, försvarar Mosa Sayed en mångkulturell utgångspunkt. Denna innebär att svenska domstolar och myndigheter i största utsträckning bör respektera och tillmäta arvlåtarens och arvingarnas kulturella tillhörighet betydelse vid tillämpningen av de aktuella principerna. Det rättsliga erkännandet av den kulturella tillhörigheten, som den mångkulturella utgångspunkten innebär, bör i vissa fall kunna leda till arv delas med olika lotter beroende på om arvingarna är män eller kvinnor."

Likhet inför lagen?

Jan Telag

Hur är det egentligen med minnet Herr Bildt?

Friheten på nätet måste försvaras skriver Carl Bildt på sin blogg Alla dessa dagar och på SvD idag. Fler än Vasomfolk uppmärksammar att Herr Bildt verkar ha glömt den livliga debatten som verkade som språngbräda för Piratpartiet under EU valet.
FRA, IPRED och snart kanske också ACTA är bokstavskombinationer som verkar för att ta sprypgrepp på friheten, inte bara på Internet utan i samhället i stort.

Att inte kasta sten i glashus verkar som ett bra ordstäv en dag som denna.

SvD

Alla dessa dagar

Du ska icke dräpa med vilket vapen som helst

"Med hjälp av ingraverade förkortningar hänvisas till böcker och versrader, i stil med Joh 8:12 — det vill säga tolfte versen i Johannesevangeliets åttonde kapitel (Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus")."

Enligt företaget är referenserna "en del av vår tro".

Guds femte budord är ett budord med vissa tolkningsmöjligheter.

Jan Telag

DN Dagen

tisdag 19 januari 2010

Grisigt?JAN TELAG

måndag 18 januari 2010

Den yttersta dagen

I dessa tämligen dystra tider med lågkonjuktur, nedläggningar , naturkatastrofer och arbetslöshet kan man se att ett yrke måste vara ett framtidsyrke. Domedagsprofet!

Jan Telag