fredag 18 juli 2008

Varför all denna demokrati helt plötsligt?

Demokratiutredningar, referendum och personvalsreformer, många är åtgärderna för att locka medborgaren att ta del i det politiska livet. Röster, från alla riksdagenspartier, har hörts om att medborgarna inte lika aktivt agerar på den politiska arenan, detta har synts i partiernas minskade medlemsantal, valdeltagandet har sjunkigt, om än från en internationellt högnivå, samt de ungas minskade kunskaper i politik m.m.

Kraven på att något måste göras för att vitaliseras den svenska demokratin har varit höga, och högljydda. Som ett led i detta revatiliserande fick demokratiutredningen fick ett tilläggsdirektiv (dir. 1998:100) om att studera det låga valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet.

Precis; för att "öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet."

Vad händer nu när denna delaktighet tar sig uttryck i hatet mot Lex Orwell? Inte sitter Alliansen och klappar händerna och hurrar då medborgarna har ökad sitt engagemang ordentligt. Nej, nu är det ett problem som sopas undet mattan med att det har förekommit oklarhetet, felaktigheter, otillräcklig debatt, och otillräcklig information om lagens förträfflighet. (sic!) Eller kanske det är så att de har fel!? Den största delen av befolkningen (de som onekligen kommer att drabbast hårdast av lagen) anser att lagen är befängd. Med andra ord har demokratin gett Alliansen en redig blåklocka!

"Vi anser att det är angeläget att pröva hur en förstärkning av personvalsinslaget kan ske, så att företrädarna får ett klart och tydligt samband med sina väljare." Detta kan man läsa på Moderaternas hemsida, men frågan om inställningen till personvalet måste ses som en smula luggslitet. För när ledarmöternas egna övertygelser går stick i stäv med partilinjen väger den enskilde riksdagsledarmotens "tydliga samband" med väljarna intet.

Mycket märkliga ting har hänt inom den svenska partipolitiken den senaste tiden. Främst från borligt håll; polisens förfall, försvarets förintelse, kriminalvårdens problematik, den totalitära inställningen till den personliga integriteten, kontrollen över nationens säkerhet ges till datanördar på bekostnad av allt som ligger liberalerna varm om hjärtat.

Fan, Folk är beredda att hålla med om att Moderaterna är det nya arbetarpartiet!

Jan Telag

Sydsvenskan Expressen Expressen2 Aftonbladet SvD DN GP

onsdag 16 juli 2008

Liberlismens död, och politisk styrd forskning.

FRA, FRA och FRA allt handlar om FRA-lagen. Att Lex Orwell har skakat om Alliansen har knappast undgått någon. Inte heller den tafatta hanteringen efter omröstningen.
Låt vara att kappvändare i riksdagen nu har fått dåligt samvete och meddelat att de skulle rösta nej om de fick rösta igen; ett fegt flipp-floppande för att inte förlora personröster i nästa val.
De argument som ja-sidan har producerat är ungefär lika dåliga som formuleringarna i lagen, vilket gjort att allt fler börjar se sprickor i argumentationen.

Nya grepp måste till från Alliansen, fler argument för lagen måste produceras. Idag har Nyamko Sabuni, Beatrice Ask och Maria Larsson hittat ett nytt som de presenterar på DN dabatt. Att avlyssningen kan vara till hjälp i kampen mot traffiking. Då ingen gillar människorhandel, prostitutionen och övergrepp på de svagaste i samhället ger dessa politiker en hänvisning till Lex Orwell i arbetet mot dessa företeelser ökad good-will för förslaget. Det skulle inte förvåna Folk om de mesta i det svenska samhället som har en negativ klang i medborgarnas öron kan "botas" i och med Lex Orwell, i alla fall om man frågan förespråkarna.

Men hur är det med sexköplagen som skulle få ytterligare klor och tänder om Lex orwell kan ställas i dess tjänst? En utvärdering av lagen görs av Anna Skarhed enligt direktiv från regeringen, just för att utreda om lagen fått den effekt som avsågs.

"Forskning och andra studier är nödvändiga för att öka och fördjupa kompetensen
hos myndigheter och frivilligorganisationer. Det behövs såväl kvantitativa som
kvalitativa studier
."

Emellertid har Skarhed fått ett politiskt vingklippt uppdrag som inte ska ta ställning om lagen ska finnas kvar eller inte och för att inte kunna komma med slutsatsen att lagen är verkningslös. Premisserna är således att lagen är bra, men hur bra? Att utverdering som redan fått svaren i uppdraget kan knappast väga tungt när den är klar.

I fallet prostitition försöker härmed liberlalerna koppla samman den anti-liberala Lex Orwell med en prostitutionslagstiftning vars effektivitet, eller varande de inte vill ha utredd. Anledningen till detta måste vara att spela på de känslor som traffiking och prostitution har, och inte härleda argumentationen till fakta.

Vill man på allvar hjälpa de kvinnor och män som säljer sig själva till ett annat liv kan de te sig lämpligt att ta reda på vad lagen gör med dessa människor och kanske göra något så radikalt att tala med dem! Lagen måste ha som mål att hjälpa dessa själar (de som ser sitt levebröd som något problematiskt) och, inte som det ser ut nu, en lag som ska tillfredställa politikernas moraliska hunger.

DN SvD SvD2 Sydsvenskan SR

Jan Telag

Ingenting är att föredra framför rättvisa"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized." U.S. Constitution, Amendment IV

Jöran Gemen

Intressant?

Media: Sydsvenskan, Dn, SvD

torsdag 10 juli 2008

USA FRAs största kund?

Om FRA spanar på ryssen för att "byta" underrättelser kan man tänka att det är USA som kommer vara den största kunden för den ljusskygga organisationen på Lovön. Särskillt när det har skrivits en stilla överenskommelse i frågan.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Jan Telag

FRA sjukter sig i foten

Ok, om anledningen till FRA-lagen är att spana på ryssen för att 80% av deras Internettrafik går genom Sverige låt vara. Vad ska då lagen vara bra för om de flesta Internetleverantörer nu flyr svenskt territorium och flyttar sina servrar till andra länder samt flyttar sin affärsverksamhet från Kina, förlåt Sverige.

Är det inte så att motivet och anledningen till FRA-kagen då inte har bäring? Då ingen klokt funtad entrepenör som arbetar med IT använder sig av Sverige för placering av sin IT infrastruktur kommer inte ryssen ha 80% av sin trafik genom Sverige. inte är ryssen så dum att de forstätter skicka sina hemliga mail via Sverige då de vet att de med all sannolighet bli avlyssnade. Va fan ska FRA, SÄPO, MUST ha lagen till? Då finns det bara DIG kvar att kvar att spionera på.

(Men tycker du att detta verkar som något du vill delta i kan du alltid söka jobb på FRA då de söker analytiker.)

SvD SvD2 DN Dagen

Jan Telag

onsdag 9 juli 2008

Friheten försvaras av bögar

Tiderna är tuffa för den supermakt som försvarar friheten och demokrain på jorden. (sic!) Krig kräver soldater och soldater kan det vara svårt att rekrytera om krigen inte går så bra som man hade tänkt sig eller när krigen in te verkar få något slut, någonsin.

För att råda bot på den soldatbrist som USA ser sig lida av har kriterierna för vilka som kan ingå i de väpnade styrkorna för

"bara tre av tio amerikanska ungdomar klarar arméns antagningskrav fullt ut. För
att fylla de kvoter som försvarshögkvarteret Pentagon satt upp tvingas därför
rekryterarna att sänka kraven."
Vad göra? Jo, erbjuda Green Card till invandrare som erbjuder sina tjänster till den amerikanska armén är ett sätt men varför göra det svårare än det är. Det finns åtskilliga patriotiska amerikaner som vill tjäna sitt land men inte får. De homosexuella soldaterna fick komma in i gemenskapen för 15 år sedan om de inte öppet tillkännagav sin sexuella läggning i och med policyn "don´t ask, don´t tell". Men nu ser det ut som amerikanarna är beredda att låta bögarna och flatorna kämpa för den frihet som de själva nästan saknar.

"En utredning som leds av fyra före detta amerikanska generaler uppmanar landets
försvarsmakt att häva förbudet mot att låta öppet homosexuella ta värvning. Det
nuvarande systemet "fungerar inte" konstaterar utredarna."
Ahh the irony of things...

Jan Telag

DN DN2

Förlåt för att vi, för en gång skull, sade sanningen!

Bushadministrationen har inte gjort sig känd för att vara sanningssägare, utan snarare uteslutande uppfattas som lögnare och hycklare. Emellertid kan även en blind höna hitta ett korn. Detta hände igår då Vita Husets presskår som var på väg till G8-mötet, då de fick lite bakgrundsinformation om Berlosconi.

Berlosconi är den ”mest kontroversiella ledarna i historien av ett land välkänt för regeringskorruption och olater”. Och han kom till makten endast genom att han ”använde sitt väldiga nätverk av medieägande” för att finansiera sin kampanj där han lovade att ”rensa upp i det notoriskt slappa och korrupta italienska styret”.
Oops!

Pressavdelningen i Vita huset satte givetvis kaffet i vrångstrupen och fick gå ut med en ursäkt:
"Uppfattningarna som uttrycks i biografin representerar inte de åsikter som president Bush, den amerikanska regeringen eller det amerikanska folket har. Vi ber om ursäkt till Italien och till premiärministern för det här mycket beklagansvärda misstaget."

Men vems åsikter biografin representerade sades det inget om!

Expressen

Jan Telag

Fi kommer från öst!

I den senare tidens debatt om försvaret och dess roll i framtiden har det från regeringshåll hävdats att ett invasionsförsvar inte är nödvändigt då det militära hotet mot Sverige inte anses vara trovärdigt. I skyggan av detta förändrade säkerhetsläge är det insatsförsvar, utlandsstyrkor och ett ökat civilförsvar som tyngdpunkten ska läggas på. Ty det är klimatförändringar, terrorhot, IT-attacker m.m som är hotet mot Sverige i denna nya tidsålder.
Så har i alla fall debatten förts.

Kritiker mot Alliensens säker- och försvarspolitik har å sin sida hävdat Rysslands nyvaknade stormaktsambitioner utgör ett hot mot rikets säkerhet. Rysslands användning av olja och gas som politiskt maktmedel, återupptagandet av strategiska bombflygets patrulleringar, stödet för Abchasiens och Sydossetien som är aktuellt nu i dagarna är bara ett fåtal exempel på att den ryska björnen håller på att vakna. Men dessa varningssignaler är inte något som Alliansen anser behöver påsverka den svenska försvarspolitiken. Om det finns någon sådan fortfarande. Eller?

I dag skriver dagstidningarna om att det är just Ryssland som är siktet för FRA-lagen, inte terrorism eller valutaspekulationer utan svenskens nemisis. Så är Ryssland ett hot eller inte, och hur ska man då försvara sig? kan det vara så att Sverige i avsaknad av ett starkt försvar och NATO medlemskap försöker hitta ett busdgetalternativ till dessa tillkortakommanden?
FRA kan i detta ljus ses som en budgetvariant av ett missilförsvar; ett early warning system riktat mot öst. Detta system skulle gynna Sveriges underrättelsetjänst något enormt då:
"Vårt geografiska läge göra att runt 80 procent av Rysslands kontakter med stora delar av världen passerar i kablar via Sverige." Detta skulle medför att "Uppgifter därifrån ingår sedan i den svenska byteshandeln med andra västländer."

Därmed skulle SÄPO och MUST sitta med en kakburk som alla säkerhetstjänster skulle vilja sticka ner handen i. Så låt oss vara ärliga, Fi kommer ALLTID från öst! Även när den inte gör det, eller hur va det nu?

DN SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 Aftonbladet Dagen

Jan Telag

tisdag 8 juli 2008

En dålig idé är fortfarande en dålig idé

Sverige är inte USA när det kommer till politik, och tur är väl det. Inte har folk tid med att sitta och titta på när allskäns TV-nyheter sitter och diskuterar vilket kakrecept det presumtiva första damerna presentarat är bäst. Emellertid finns det politiska företeelser som smyger sig över till Sverige från det stora landet i väst. Denna gång är det de bloggarnas inflytande på på den politiska agendan.

Naturligtvis är det FRA debatten som har aktualliserat diskussionen om bloggarnas makt. I fallet med FRA lagen har minst två aspekter lett fram till att bloggmakten har kommit upp till ytan.

1. Alliansen, eller oppotionen för den delen, trodde inte att lagförslaget skulle skapa så stora protester. Att de lade debatten och omröstningen på sommaren och vid under fotbolls EM fick inte den avsomnande effekt på det svenska folket som de hade hoppas på.
2. De som har mest att förlora på FRA lagen och de som har mest insikt om vad detta innebär är just samma grupp människor som är bloggare.

Så naturligtvis blev det en bloggstorm mot regeringensförslag, och det hjälpte inte till att bl.a massmedias meddelandeskydd upphävs vilket gjorde att hela den massmediala arsenalen mobiliserades. Ack så illa detta sköttes av Alliansen; men de har ett motvapen... Karl Rove!

Kanske det mest celebra besöket i Almedalen måste vara Karl Rove som fick Bush d.y vald till president inte en, utan två gången. Vare sig man håller med om politiken måste det ses som en oerhör bedrift. Karl har med sig en del tips till Alliansen just rörande FRA frågan; de måste lära sig hantera bloggarna och den information som sprids på nätet. För som så Tolgfors säger:
"- Jag tror att diskussionen med yngre människor på nätet är viktig för framtiden, säger Sten Tolgfors" Insiktsfullt!

Bloggarnas makt eller ickemakt så har Alliansen fått en regäl käftsmäll. Att de unga i större utstreckning är kritiska mot FRA lagen medför givetvis att borgligheten har skutit sig i foten, för vart ska de hitta sina nya röster inför valet 2010? Vänstern har givetvis inte missat detta tillfälla att basonera ut att de ska riva upp lägen om de kommer till makten. Men de talar tystare om att de lade att sossarna lade fram förslaget redan 2005.

Det verkar som 2000-talet har medfört sig kapitalistisk kommunism i Kina och liberal diktatur i Sverige. Alla är lika med vissa är likare än andra...

Jan Telag

SvD SvD2 SvD3 SvD4 Expressen Expressen2 Expressen3 Expressen4 E24

Från kyrkan till puben

Demografin och folkomflyttningar har enligt kyrkan gjort att de nu besitter ett överflöd av tomma kyrkor som bara står och kostar pengar. "Sedan 1990 har antalet besök vid söndagens huvudgudstjänst minskat med 45 procent, från cirka nio miljoner till fem miljoner, och en fjärdedel av kyrkorna används mindre än engång i veckan."
Något måste göras; Kyrkorna säljs därför till högsbjudande och används numera till allehanda ändamål för att det nu inte finns ett kundunderlag stort nog för att tillhandahålla kristendomen med tillräckligt många troende.

Emellertid är det inte bara kyrkorna som har problem med att fylla sina lokaler. Driften av en pub i England togs över av ett kristen par som hade en lite annorlunda tanke på hur den skulle drivas. De slängde ut darttavlan, förbjöd svordomar och istället predikade bibeln för de allt mer förvånade gästerna. Att gå på krogen för att ta sig en kall och istället bli överöst med religiöst pladder var inte vad de gamla stamgästerna hade i åtanke utan vände sig till mer traditionella dryckesetablisemang. "Man kan inte driva en pub utan att svära. Om de är kristna, borde de driva en kyrka, inte en pub." Folk kan meddela att paret numera får leta sig om efter ett annat jobb.

Dagen1 Dagen2

Jan Telag

The truth? You can´t handle the truth!

De flesta västländer med USA i spetsen har fört ett skoningslöst "krig" mot narkotikahandeln i ett halt sekel nu, och resultaten har inte varit de mest upplyftande. Tillgången till narkotika har ökat, kvaliteten har tilltagit och misären för de som hamnar i drogträsket har förvärrats. Metoden för att nå dessa lysande framgångar har varit en regid strategi byggd på våld, ökade polisbefogenheter och alienerandet av flertalet etniska grupper som en hel generation unga.
För att inte tala om alla de miljärder dollar som västvärlden har plöjt ner i vad som måste ses om ett bottenlöst hål.

Vad har då politiker och rättsväsende tagit lärdom av detta till synes ofantliga fiasko? Tyvärr inget! Till synes har alltför många politiker satsat alltför mycket prestige i detta projekt att de inte nu efter 50 år kan kommar och säga att de hade fel. Trots att det är skrämmande uppenbart. Nej, istället skrivs det ut större doser av samma medicin.

Om man blickar utanför nationalstatens gränser handlar det inte lite om utrikespolitik då USA pumpar in pengar i Colombia som numera är tämligen ensamt om att styras av en höger regering. Det nya Latinamerika måste ses som ett rött skynke för tjuren USA, så stärk Colombias regering och se till att den sitter vid makten. "Kriget" mot narkotikan verkar vara ett bra svepskäl som något.

Argumentet som alltid används som försvar av den kapsejsade narkotikapolitiken är: "Om vi inte gjort vad vi gjort hade det sett ännu värre ut." Vilka bevis finns det för det påståendet?
Inga! Folk tycker att det vore dax att kliva ner från sina höga moraliska hästar, kasta en blick på verkligheten och inse sina misstag. Trots nollvisioner och drogtzarer kommer människor alltid att berusa sig, de har de alltig gjort och Folk kan inte se att en vikande trend är i sikte.

En politik som är förankrad i verkligheten måste utformas. Man kan inte kramaktigt hålla fast vid masten vid ett skunkande skett och hävda att skeppet är sjödugligt. Folk måste hålla med om kravet som formulerades i El Tiempos huvudledare (25/5) som en bön till FN och världen från miljardindustrins brutala botten:
"En ny global narkotikapolitik måste fokusera på folkhälsa, hitta en mellanväg mellan de förenklade polerna förbud och legalisering, erkänna vissa preparats relativa ofarlighet, göra skadelindring i stället för nolltolerans till ledstjärna samt bygga seriösa förebyggande kampanjer riktade mot ungdomar. Kort sagt: inse att en drogfri värld aldrig kan skapas, och att ren repression bara gör affären mer lukrativ."

DN

Jan Telag