torsdag 21 januari 2010

Du ska icke dräpa med vilket vapen som helst

"Med hjälp av ingraverade förkortningar hänvisas till böcker och versrader, i stil med Joh 8:12 — det vill säga tolfte versen i Johannesevangeliets åttonde kapitel (Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus")."

Enligt företaget är referenserna "en del av vår tro".

Guds femte budord är ett budord med vissa tolkningsmöjligheter.

Jan Telag

DN Dagen

1 kommentar:

Anonym sa...

Endast en sann luciferian skulle kunna komma på tanken att sprida sitt budskap på det sättet.