fredag 22 januari 2010

Plikt: Ansvar och engagemang

Den 30 oktober 1950 svor Gustav den VI Adolf den kungliga eden och blev Sveriges konung. Hans valspråk var ”Plikten framför allt!” något vi påminns om då och då när en gammal enkrona dyker upp i fickan.
Plikten framför allt. Vad är egentligen ”plikt”?
Enligt svenska akademins ordbok så betyder ordet plikt ”… fråga om förhållandet mellan över-ordnade o. underordnade o. om de senares skyldigheter samt i anv. som närmast ansluta sig till dessa.”Det som intresserar mig är dock den sociala samhälleliga innebörden av ordet. Ett nästintill utdött ord, sånär som i sammanhanget värnplikt och på de gamla enkronorna förstås. Har utvecklingen lämnat plikten bakom sig för att begreppet och innebörden är förlegad, eller är det så att den gått förlorad i förbifarten bland revolutioner, revolter och reformer?
Jag vill påstå att det är det senare. Vi har varit så upptagna av att reformera vårt samhälle, att bygga nya vägar i utvecklingens namn att vi glömt att tillgodogöra oss de positiva funktioner och effekterna av de regelverk som våra förfäder byggt upp. I ett samhälle där det fria valet och individen sätts i första rummet är förfallet av dessa strukturer oundvikligt då ingen längre upprätthåller dem. Många av de problem vi ser idag, miljöförstöring, finanskriser m.m. är alla mer eller mindre effekter av ett minskande engagemang i de kollektiva intressena och en ökning av individens egocentrering. Vi gör inte längre något för det för det kollektiva goda, utan fokuserar istället på ytliga attribut för att hjälpa vår egen självkänsla och välmående.
Plikt. Så laddat med måsten och krav att de klingar negativt i de flesta öron. Men är då plikt verkligen något dåligt? Tror ni att Gustav den VI Adolf satt på sin kammare och funderade på alternativa valspråk som ”Kravet framför allt” eller ”Tvånget framför allt”?

Nej.

Plikt är ansvar. Ansvar att värna om de gemensamma strukturer som nästan gått förlorade. Ansvar mot medmänniskor, ansvar för att de etiska och moraliska regelverken efterföljs.

Plikt är engagemang. Önskan och viljan att agera för gruppens bästa. Önskan att agera gemensamt för gruppens utveckling.

Plikt är vår möjlighet att till samhörighet i ett samhälle där jaget satts i fokus i alltför stor utsträckning.

Dra ditt strå till stacken och se hur det känns.

/Nymoralisten

Inga kommentarer: