lördag 26 januari 2008

Får greker ta körkort?


Att använda sig av religiösa skrifter som referensgrund för att stifta lagar i en sekulär demokratiskt stat stöter ofta på patrull. Svårigheten att med logiska argument befästa en ståndpunkt som bara har någorlunda bäring i den folkgrupp händelsevis bekänner sig till en viss berörd religion eller trosriktning är omfattande. Vidare torde det vara känt att det inom var religion inte råder koncensus rörande religiösa spörsmål utan otaliga trosriktningar, fraktioner och avfällingar florerar i det religiösa landskapet. Visserligen kan man hävda Hegels devis tes-antites-syntes (ingen annan jämförelse avsedd) skapar en levande och dynamisk religiös diskurs, men vilka religiösa sanningar skall då kunna klubbas som lag, om sanningen bara är sann för vissa och möjligtvis bara under en begränsad tid?

För var i bibeln står det att greker få ta körkort?

(En betraktelse härrörande från debatten om lagen om könsneutrala äktenskap)

Jan Telag

Inga kommentarer: