torsdag 3 april 2008

Historien sänder live!


De senaste dagarna har det på debatt och ledarsidor diskuterats om Forum för levande historia används som ett politiskt slagträ mellan blocken och det farliga i att historia politiseras.
253 akademiska forskare skriver på
DN debatt att de känner:

"en växande oro över att historieämnet görs till slagfält för ideologiska regeringskampanjer och att den öppenhet, kritiska hållning och tolerans som Forum för levande historia var avsett att stimulera hotas. "

Nu vet jag inte om detta är ett reellt hot, men hoppas innerligen att det inte är det. men å andra sidan så är det segrarna som skriver historien, och i det svenska fallet är det socialisterna som haft makten, med ett fåtal undantag, i 80år. Det kan inte ha funnits alltför stora påtryckningar att undervisa i sina egna brott mot mänskilgheten.

Emellertid är inte problemet att Forum för historia informerar om socialismens brott, utan att det inte görs i skolan, som en integrerad del i undervisningen. Något annat vore tjänstefel av lärarna enligt min uppfattning.

Vad ska man då ha Forumet till för, om det råder en uppfattning om att det är politik som bedrivs inte historisk folkbildning? För det råder ingen brist på övergrepp mot mänskligheten som kan belysas; kolonialismen, religösa krig och förtryck i guds namn osv osv. Förslaget på SvDs ledarsida idag verkar som ett bra lösning. "Myndigheten för levande historia borde läggas ned och ersättas av en oberoende stiftelse."

Dock behöver man inte vänta på att bli undervisad av varken Forum för levande historia eller någon annan instans var det gäller socialismens förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna. Historien sänder live från Kuba, för att inte tala om Kina.

De kinsiska myndigheternas hantering av upproret i det ockuperade Tibet samt den igår fängslade disidenten, den 34-årige advokaten och människorättskämpen Hu Jia som dömdes till tre och ett halvt år fängelse för omstörtande verksamhet efter att ha kritiserat det styrande kommunistpartiet är bara toppen på ett isberg.

Kanske kan det komma något bra ur Kinas OS då disidenter och förtrycka folk kan resa sig och skapa ett massmedialt intresse för deras situation. Ty jag tror att så snart kamrerna slutat filma och idrottarna åkt hem så är det chansen att käna stora pengar som kommer vinna över chansen att störta en kommunistdiktatur.

Man ska vara djupt tacksam för att nazisternas statsbärande historia är över, men tyvärr finns det socialistiska monstret kvar att dräpa.

Jan Telag

Media:
DN SvD SvD2 SvD3 SvD4

Inga kommentarer: