torsdag 21 februari 2008

Den ofria fria marknaden


I bästa Corporate Social Responsibility (CSR)-anda går nu Proventus ordföranden Robert Weil till attack mot svenska kapitalisters bristande samhällsengagemang. Det är alltid uppfriskande att se att folk med mycket pengar förstår det ansvar som dessa för med sig. Det är rent av uppeggande att se att CSR har blivit en viktig fråga, om än mest utanför Sverige. Men det finns som alltid några moln på horisonten.

I Enronskandalens kölvatten följde högljudda krav på att industri och finansvärlden behövde ta ansvar för sina handlingar och den makt de har. Business Week gjorde 2001 till och med en special på ämnet Why Corporate America Fail och det vädrades nya tider. Även här i Sverige skandalerades det friskt. Med Skandiagrisarna i färskt minne och en och annan fallskärm på det hördes både uvar som Wallenberg och sprätthöns på golvet sprida sanning om felen i systemen.

Uvarna tycktes dock ha mer vettigt att säga. Wallenberg och BW menade att det handlade främst om ett fördelningsproblem som urholkade legitimiteten i företagen och finansvärlden. BW publicerade en ratio på vad den högsta lämpliga löneskillnaden i ett företag med X antal anställda för att trovärdigheten och legitimiteten skulle kunna bevaras. Politiker pratade vitt och brett om hur man skulle kunna reglera bort problemen. Men sedan hände inte mycket.

"Pengar ger makt och med makt följer alltid ansvar", skriver Weil i Dagens Nyheter. Helt rätt och riktigt. Det gäller både internt i företaget mot anställda och aktieägare, mot samhället som företaget verkar i och globalt med miljö- och människohänsyn. Däremot är det inte rätt och riktigt att låta kapitalisterna helt fritt själva avgöra vad som är ansvarsfullt eller etiskt riktigt.

Hur gärna än Timbro önskar sig att den fria marknaden ska fungera så kommer den aldrig att göra det. Kapitalistens och företagets mål förbli att tjäna pengar och det är inte alltid förenligt med det allmännas bästa och det är definitivt inte demokratiskt. Folket, både de med aktier och de utan, måste få bestämma vad som är rätt och riktigt inte företagsledningen.

Staten som dess representant behöver in och peta sina, om än så trubbiga, fingrar. Det är inget hinder för marknadsekonomi eller ett öppet samhälle. Tvärtom.

Jöran Gemén

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: