söndag 3 februari 2008

Lite öppenhet skadar inte


Det serbiska presidentvalet är över och till EUs lättnad står det redan klart att SRS-ledaren Tomisalv Nikolic har besegrats av den mer moderata Boris Tadic. Segern var knapp, men resultatet vittnar om att det finns ett stöd för ett närmande till EU bland folk i Serbien. Det gör det ännu viktigare att EU lever upp till förväntningarna.

Stödet för Nikolic ultranationalistiska parti ska inte underskattas. Även om de inte ingår i regeringskoalitionen, så kontrollerar SRS flest säten i parlamentet och stödet har inte avtagit märkbart av att partiledaren Vojislav Seselj står under rättegång vid tribunalen i Haag. Tvärtom fungerar det som en attraktionskraft för partiet, där väst utpekas som en fiende mot det serbiska folkets enande.

Kosovo har länge varit hjärtefrågan i kampen om väljarna. Redan innan Martti Ahtisaari sade sitt om enklavens framtid har partiledarna från nästan alla partier slagits om titeln som Kosovos försvarare. Smutskastning ersattes av pajkastning. Nikolic gick vid ett tillfälle krävde att finska idrottsmän skulle vägras spela mot Serbien för Ahtisaaris svek mot det serbiska folket. Sådan smörja kommer dessutom ofta från hans mun.

Kosovos framtid har naturligtvis också betytt mycket för valet av president under söndagen, men den knappa marginalen säger nog mer än resultatet i sig. Folk är kluvna. Väst står mot öst, tradition mot framtid och logik mot känslor i Serbien. Därför är det nu så viktigt att EU inte står och såsar längre.

EU måste agera, rätt ska vara rätt. Balkan är Europa och de som bor där måste få känna det. Visumlättnader är för lite. Det gäller absolut inte bara Serbien. Folk i hela forna Jugoslavien behöver kunna få röra på sig fritt, se hur det är i andra länder där inte mutor och myter äter upp demokratin. Öppenhet skadar inte, men en fortsatt isolering av Serbien kommer göra det.

Jöran Gemén

Inga kommentarer: