onsdag 9 juli 2008

Friheten försvaras av bögar

Tiderna är tuffa för den supermakt som försvarar friheten och demokrain på jorden. (sic!) Krig kräver soldater och soldater kan det vara svårt att rekrytera om krigen inte går så bra som man hade tänkt sig eller när krigen in te verkar få något slut, någonsin.

För att råda bot på den soldatbrist som USA ser sig lida av har kriterierna för vilka som kan ingå i de väpnade styrkorna för

"bara tre av tio amerikanska ungdomar klarar arméns antagningskrav fullt ut. För
att fylla de kvoter som försvarshögkvarteret Pentagon satt upp tvingas därför
rekryterarna att sänka kraven."
Vad göra? Jo, erbjuda Green Card till invandrare som erbjuder sina tjänster till den amerikanska armén är ett sätt men varför göra det svårare än det är. Det finns åtskilliga patriotiska amerikaner som vill tjäna sitt land men inte får. De homosexuella soldaterna fick komma in i gemenskapen för 15 år sedan om de inte öppet tillkännagav sin sexuella läggning i och med policyn "don´t ask, don´t tell". Men nu ser det ut som amerikanarna är beredda att låta bögarna och flatorna kämpa för den frihet som de själva nästan saknar.

"En utredning som leds av fyra före detta amerikanska generaler uppmanar landets
försvarsmakt att häva förbudet mot att låta öppet homosexuella ta värvning. Det
nuvarande systemet "fungerar inte" konstaterar utredarna."
Ahh the irony of things...

Jan Telag

DN DN2

Inga kommentarer: