tisdag 8 juli 2008

The truth? You can´t handle the truth!

De flesta västländer med USA i spetsen har fört ett skoningslöst "krig" mot narkotikahandeln i ett halt sekel nu, och resultaten har inte varit de mest upplyftande. Tillgången till narkotika har ökat, kvaliteten har tilltagit och misären för de som hamnar i drogträsket har förvärrats. Metoden för att nå dessa lysande framgångar har varit en regid strategi byggd på våld, ökade polisbefogenheter och alienerandet av flertalet etniska grupper som en hel generation unga.
För att inte tala om alla de miljärder dollar som västvärlden har plöjt ner i vad som måste ses om ett bottenlöst hål.

Vad har då politiker och rättsväsende tagit lärdom av detta till synes ofantliga fiasko? Tyvärr inget! Till synes har alltför många politiker satsat alltför mycket prestige i detta projekt att de inte nu efter 50 år kan kommar och säga att de hade fel. Trots att det är skrämmande uppenbart. Nej, istället skrivs det ut större doser av samma medicin.

Om man blickar utanför nationalstatens gränser handlar det inte lite om utrikespolitik då USA pumpar in pengar i Colombia som numera är tämligen ensamt om att styras av en höger regering. Det nya Latinamerika måste ses som ett rött skynke för tjuren USA, så stärk Colombias regering och se till att den sitter vid makten. "Kriget" mot narkotikan verkar vara ett bra svepskäl som något.

Argumentet som alltid används som försvar av den kapsejsade narkotikapolitiken är: "Om vi inte gjort vad vi gjort hade det sett ännu värre ut." Vilka bevis finns det för det påståendet?
Inga! Folk tycker att det vore dax att kliva ner från sina höga moraliska hästar, kasta en blick på verkligheten och inse sina misstag. Trots nollvisioner och drogtzarer kommer människor alltid att berusa sig, de har de alltig gjort och Folk kan inte se att en vikande trend är i sikte.

En politik som är förankrad i verkligheten måste utformas. Man kan inte kramaktigt hålla fast vid masten vid ett skunkande skett och hävda att skeppet är sjödugligt. Folk måste hålla med om kravet som formulerades i El Tiempos huvudledare (25/5) som en bön till FN och världen från miljardindustrins brutala botten:
"En ny global narkotikapolitik måste fokusera på folkhälsa, hitta en mellanväg mellan de förenklade polerna förbud och legalisering, erkänna vissa preparats relativa ofarlighet, göra skadelindring i stället för nolltolerans till ledstjärna samt bygga seriösa förebyggande kampanjer riktade mot ungdomar. Kort sagt: inse att en drogfri värld aldrig kan skapas, och att ren repression bara gör affären mer lukrativ."

DN

Jan Telag

Inga kommentarer: