onsdag 16 juli 2008

Liberlismens död, och politisk styrd forskning.

FRA, FRA och FRA allt handlar om FRA-lagen. Att Lex Orwell har skakat om Alliansen har knappast undgått någon. Inte heller den tafatta hanteringen efter omröstningen.
Låt vara att kappvändare i riksdagen nu har fått dåligt samvete och meddelat att de skulle rösta nej om de fick rösta igen; ett fegt flipp-floppande för att inte förlora personröster i nästa val.
De argument som ja-sidan har producerat är ungefär lika dåliga som formuleringarna i lagen, vilket gjort att allt fler börjar se sprickor i argumentationen.

Nya grepp måste till från Alliansen, fler argument för lagen måste produceras. Idag har Nyamko Sabuni, Beatrice Ask och Maria Larsson hittat ett nytt som de presenterar på DN dabatt. Att avlyssningen kan vara till hjälp i kampen mot traffiking. Då ingen gillar människorhandel, prostitutionen och övergrepp på de svagaste i samhället ger dessa politiker en hänvisning till Lex Orwell i arbetet mot dessa företeelser ökad good-will för förslaget. Det skulle inte förvåna Folk om de mesta i det svenska samhället som har en negativ klang i medborgarnas öron kan "botas" i och med Lex Orwell, i alla fall om man frågan förespråkarna.

Men hur är det med sexköplagen som skulle få ytterligare klor och tänder om Lex orwell kan ställas i dess tjänst? En utvärdering av lagen görs av Anna Skarhed enligt direktiv från regeringen, just för att utreda om lagen fått den effekt som avsågs.

"Forskning och andra studier är nödvändiga för att öka och fördjupa kompetensen
hos myndigheter och frivilligorganisationer. Det behövs såväl kvantitativa som
kvalitativa studier
."

Emellertid har Skarhed fått ett politiskt vingklippt uppdrag som inte ska ta ställning om lagen ska finnas kvar eller inte och för att inte kunna komma med slutsatsen att lagen är verkningslös. Premisserna är således att lagen är bra, men hur bra? Att utverdering som redan fått svaren i uppdraget kan knappast väga tungt när den är klar.

I fallet prostitition försöker härmed liberlalerna koppla samman den anti-liberala Lex Orwell med en prostitutionslagstiftning vars effektivitet, eller varande de inte vill ha utredd. Anledningen till detta måste vara att spela på de känslor som traffiking och prostitution har, och inte härleda argumentationen till fakta.

Vill man på allvar hjälpa de kvinnor och män som säljer sig själva till ett annat liv kan de te sig lämpligt att ta reda på vad lagen gör med dessa människor och kanske göra något så radikalt att tala med dem! Lagen måste ha som mål att hjälpa dessa själar (de som ser sitt levebröd som något problematiskt) och, inte som det ser ut nu, en lag som ska tillfredställa politikernas moraliska hunger.

DN SvD SvD2 Sydsvenskan SR

Jan Telag

1 kommentar:

Blogtester sa...

Tja, vi får väl se hur ni klarar er.

http://freediscursion.blogspot.com/2008/07/stoppa-den-liberala-katastrofen.html