tisdag 8 juli 2008

Från kyrkan till puben

Demografin och folkomflyttningar har enligt kyrkan gjort att de nu besitter ett överflöd av tomma kyrkor som bara står och kostar pengar. "Sedan 1990 har antalet besök vid söndagens huvudgudstjänst minskat med 45 procent, från cirka nio miljoner till fem miljoner, och en fjärdedel av kyrkorna används mindre än engång i veckan."
Något måste göras; Kyrkorna säljs därför till högsbjudande och används numera till allehanda ändamål för att det nu inte finns ett kundunderlag stort nog för att tillhandahålla kristendomen med tillräckligt många troende.

Emellertid är det inte bara kyrkorna som har problem med att fylla sina lokaler. Driften av en pub i England togs över av ett kristen par som hade en lite annorlunda tanke på hur den skulle drivas. De slängde ut darttavlan, förbjöd svordomar och istället predikade bibeln för de allt mer förvånade gästerna. Att gå på krogen för att ta sig en kall och istället bli överöst med religiöst pladder var inte vad de gamla stamgästerna hade i åtanke utan vände sig till mer traditionella dryckesetablisemang. "Man kan inte driva en pub utan att svära. Om de är kristna, borde de driva en kyrka, inte en pub." Folk kan meddela att paret numera får leta sig om efter ett annat jobb.

Dagen1 Dagen2

Jan Telag

Inga kommentarer: