onsdag 9 juli 2008

Fi kommer från öst!

I den senare tidens debatt om försvaret och dess roll i framtiden har det från regeringshåll hävdats att ett invasionsförsvar inte är nödvändigt då det militära hotet mot Sverige inte anses vara trovärdigt. I skyggan av detta förändrade säkerhetsläge är det insatsförsvar, utlandsstyrkor och ett ökat civilförsvar som tyngdpunkten ska läggas på. Ty det är klimatförändringar, terrorhot, IT-attacker m.m som är hotet mot Sverige i denna nya tidsålder.
Så har i alla fall debatten förts.

Kritiker mot Alliensens säker- och försvarspolitik har å sin sida hävdat Rysslands nyvaknade stormaktsambitioner utgör ett hot mot rikets säkerhet. Rysslands användning av olja och gas som politiskt maktmedel, återupptagandet av strategiska bombflygets patrulleringar, stödet för Abchasiens och Sydossetien som är aktuellt nu i dagarna är bara ett fåtal exempel på att den ryska björnen håller på att vakna. Men dessa varningssignaler är inte något som Alliansen anser behöver påsverka den svenska försvarspolitiken. Om det finns någon sådan fortfarande. Eller?

I dag skriver dagstidningarna om att det är just Ryssland som är siktet för FRA-lagen, inte terrorism eller valutaspekulationer utan svenskens nemisis. Så är Ryssland ett hot eller inte, och hur ska man då försvara sig? kan det vara så att Sverige i avsaknad av ett starkt försvar och NATO medlemskap försöker hitta ett busdgetalternativ till dessa tillkortakommanden?
FRA kan i detta ljus ses som en budgetvariant av ett missilförsvar; ett early warning system riktat mot öst. Detta system skulle gynna Sveriges underrättelsetjänst något enormt då:
"Vårt geografiska läge göra att runt 80 procent av Rysslands kontakter med stora delar av världen passerar i kablar via Sverige." Detta skulle medför att "Uppgifter därifrån ingår sedan i den svenska byteshandeln med andra västländer."

Därmed skulle SÄPO och MUST sitta med en kakburk som alla säkerhetstjänster skulle vilja sticka ner handen i. Så låt oss vara ärliga, Fi kommer ALLTID från öst! Även när den inte gör det, eller hur va det nu?

DN SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 Aftonbladet Dagen

Jan Telag

Inga kommentarer: