torsdag 10 juli 2008

USA FRAs största kund?

Om FRA spanar på ryssen för att "byta" underrättelser kan man tänka att det är USA som kommer vara den största kunden för den ljusskygga organisationen på Lovön. Särskillt när det har skrivits en stilla överenskommelse i frågan.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Jan Telag

Inga kommentarer: