torsdag 13 mars 2008

Bacchi Tempel


Det skrivs alltför lite om krogen som en positiv arena för kreativt tänkande. Nu menar jag inte ur ett historiskt perspektiv, utan som ett av mänsklighetens viktigaste forum för utbyte av erfarenheter och idéer i nutid.

I media idag är det krogens allehanda negativa avigarter som får uppmärksamhet, i.e överförfriskande, slagsmål, då med alkoholen som bränsle. Emellertid är krogens stökiga, heterogena natur en oöverskattad för kontaktskapande och utvecklande arena för alla som kan på ett otvunget sätt förhålla sig till sina medmänniskor.

Givetvis har alkoholintag en roll att spela här, särskillt i ett land som Sverige. Det sociala glidmedlet som ett par starköl innebär ger detta utrymme för interaktion med människor man annars inte skulle interagera med, vilket jag ser som något oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle. Ett stark civilt samhälle där idéer, argument, motargument är en del av ett starkt demokratiskt samhälle och där menar jag att krogen har en viktig roll att spela.
Så bejaka det fina i att ta sig en öl på krogen; du stärker det civila samhället och därigenom demokratin!

In vino veritas!

Jan Telag

Inga kommentarer: