tisdag 4 mars 2008

Ett erkännande av folk är viktigare än nationer

Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har just berättat att Sverige tänker erkänna Kosovos självständighet senare under dagen. Sverige har ju alltid legat i framkant vad det gäller att värna om mänskliga rättigheter. Så även i det här fallet där Kosovos självständighet inte handlar om något annat än folks möjligheter till trygghet och frihet.

Konstigt bara att Costa Rica, USA, Frankrike, Afghanistan, Albanien, Turkiet, Storbritannien, Australien, Senegal, Malaysia, Tyskland, Lettland, Danmark, Estland, Italien, Luxemburg, Peru, Belgien, Polen, Schweiz, Österrike och Irland hann före.

Jöran Gemén

Intressant?
Media: DN2 SR Metro Sydsvenskan SvD DN
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Att varje etnisk grupp ska ha ett eget land ar inte en mansklig rattighet. Daremot att fa tala sitt eget sprak och varna sin egen kultur inom ett multietniskt land en rattighet, nagat Kosovo skulle fatt som en del av Serbien.

Hur kul blir det om Baskien, Kurdistan, dom svensksprakiga delarna av Finland, Sameomraden, dom olika Schweiziska sprakgrupperna, Flamlandare och Fransktalande i Belgien, Scotland och Wales, och dom manga tusen andra folkgrupperna man aldrig hort talas om borjar deklarera sjalvstandighet ensidigt...

vasomfolk sa...

Replik till Anonym:

Naturligtvis behövs speciella skäl uppfyllas för att en statsdelning ska anses rimlig. Inte för att det skulle vara något problem i sak att samer, basker, skåningar, sydtyskar, jylländare, sverigefinnar, finlandssvenskar och andra minoriteter skulle bilda en egen stat. De finns dock administrativa och effektivitetsmässiga så klart. Det måste därför ställas särskilda krav för att folk ska se den som legitim.

Kosovo uppfyller dem. Kurderna i Turkiet, Syrien och Iran också, så vitt jag vet. Det handlar visst om mänskliga rättigheter. Det handlar förbudet mot tortyr, rätten till frihet och säkerhet, rätten till en rättvis rättegång och effektivt rättsmedel, förbudet mot retroaktiv lagstiftning, tankefriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten, yttrandefriheten, förenings- och församlingsfriheten, skyddet för egendom och förbudet mot diskriminering för att nämna några.

Finlandssvenskarna och sverigefinnarna har inte samma problem. Det beror på särskild lagstiftning och generösa politiska gester som har gett försoning genom åren mellan de olika språkgrupperna. Ålands självstyre var också en het potatis en gång i tiden.

Vasomfolk

Anonym sa...

Är det ingen som lagt märke till finurligheten Turkiet har haft inför självständighetsförklaringen och allt vad det innebär? Att de helt plötsligt är långt inne i Irak för att slå tillbaka kurdiska "terrorister". En offensiv som fått några ajabaja-pekfingrar att höjas från ställen som USA?
Kan ni inte lista ut det själva är det för att dämpa självständighetsivren Kurderna kan tänkas ha fått pga. Kosovo. Men ingen verkar vilja bomba Turkiet för det.. Konstigt..

vasomfolk sa...

Replik till Anonym(2):

Det som fått vissa stater att rista och skälva av skräck är inte det faktum att ännu en stat seglat upp på himlen. Det är det dåliga minne av hur man själv har förnekat folkgrupper inom landets gränser (och utanför) sina rättigheter och i de värsta fall också sin rätt till existens.

Det tragiska är att världspolitiken fortfarande kretsar kring staterna och deras intressen, medan människorna glöms bort. Att USA sedan är hegimonen i det spelet råder det inget tvivel om. Det positiva å andra sidan, är att dåliga saker går att även förändra och att det går att påverka brister i systemen. Uppslutningen bakom Kosovos självständighetsförklaringen och den press på Serbien och UCK som föranledde processen är ett ljust tecken i den tunnel av mörker som är internationell politik.

Det är lite märkligt att i en tid av superindividualism, självförverklig och personfixering gäller generaliseringarna som förr och folk likställs med massan. Tragiskt.

Malte Lewan Neelsen sa...

Saken är ganska enkel. Befolkningen i varje territorium bestämmer och ingen annan om det territoriets status. Det är det som ingår i folkens självbestämmande, så som jag tolkar det politiskt-filosofiskt. Det är en omistlig del av demokrati som koncept.

För att ta ett extremt exempel att det är praktiskt även på en mikro-nivå: T o m Skövde borde kunna förklara sig ensidigt självständigt efter en folkomröstning. Men (1) det kommer aldrig att ske eftersom inte 1 % av invånarna vill det och (2) landet runtomkring har inga som helt krav på sig att göra det praktiskt möjligt för Skövde att förklara sig självständigt (man kan alltså t ex helt förhindra de nya invånarna att korsa gränsen till Sverige; man kan hindra landtransporter av mat dit m m).

Ta nu mer realistiska exempel: Vill Baskien och Skottland bli självständiga är det bara att sätta igång. (Kostnaderna kommer i och för sig att bli enorma om de inte lyckas övertyga Spanien resp. England-Wales om att det är "ok".)

Malte Lewan Neelsen sa...

Saken är ganska enkel. Befolkningen i varje territorium bestämmer och ingen annan om det territoriets status. Det är det som ingår i folkens självbestämmande, så som jag tolkar det politiskt-filosofiskt. Det är en omistlig del av demokrati som koncept.

För att ta ett extremt exempel att det är praktiskt även på en mikro-nivå: T o m Skövde borde kunna förklara sig ensidigt självständigt efter en folkomröstning. Men (1) det kommer aldrig att ske eftersom inte 1 % av invånarna vill det och (2) landet runtomkring har inga som helt krav på sig att göra det praktiskt möjligt för Skövde att förklara sig självständigt (man kan alltså t ex helt förhindra de nya invånarna att korsa gränsen till Sverige; man kan hindra landtransporter av mat dit m m).

Ta nu mer realistiska exempel: Vill Baskien och Skottland bli självständiga är det bara att sätta igång. (Kostnaderna kommer i och för sig att bli enorma om de inte lyckas övertyga Spanien resp. England-Wales om att det är "ok".)

Anonym sa...

>>vasomfolk.

Hänger inte riktigt med hur du kopplar ihop Turkiets dåliga minne av förtryck av Kurder som en förklaring till att man nu utifrån detta återigen förtrycker dom genom militärt våld? Sedan nämner du en uppslutning för pressen på Serbien som ett ljust tecken i internationell politik när det handlar om högst partisk uppslutning från västländerna med då staterna i spetsen vilket du mycket väl får en poäng för.
Och att folk likställs med massan är verkligen tragiskt och jag själv tror att det grundar sig i en lokalt geografisk okunskap från betraktaren. Vad jag med mitt tidigare inlägg ville få fram var att åskådliggöra den påtalade dominoeffekt som talades om inför självständighetsförklaringen fastän denna yttrade sig då hos motståndaren till dominoeffektens anspelare.

Nina sa...

Anonym 1: ang. "Daremot att fa tala sitt eget sprak och varna sin egen kultur inom ett multietniskt land en rattighet, nagat Kosovo skulle fatt som en del av Serbien"

Varför är inte Serbien tvåspråkigt idag då? Enligt ditt resonemang borde det ju varit det för länge sedan med nära 2 miljoner (tidigare) medborgare som hade albanska som förstaspråk jämfört med bara 6 % svenskspråkiga i tvåspråkiga Finland. Hur blir man bemött om man talar albanska i Beograd? Sänder serbisk TV albanskspråkiga nyheter? Går det att få hjälp på albanska på en polisstation i Vojvodina? Hur många kosovoalbaner har någonsin satt sin fot i Belgrad?

En multietnisk stat innebär ju att HELA Serbien skulle vara multietniskt, att ALLA medborgare kan röra sig fritt inom landet, känna sig trygga och få service på sitt modersmål hos alla myndigheter, inte bara inom den provins där de är i majoritet. Är det något som du verkligen tror att skulle varit politisk realiserbart i dagens Serbien?