lördag 8 mars 2008

Målen som helgar medlen


Det omdiskuterade lagförslaget för att förhindra CIAs och andra amerikanska myndigheter att använda tortyrmetoder i förhör har stoppats. George W Bush lägger nämligen in sitt veto mot och förslaget har godkänts av kongressen.

Målen helgar medlen sägs det. Men frågan är vilka dessa mål är. Om målet är att bekämpa terrorismen behöver ni nog tänka om lite. Dessa medel som har tillämpats ett halvt sekel och en betydande biprodukt har varit just det som Bush säger sig vilja bekämpa, terrorismen. Det har till och med er egen säkerhetstjänst kommit fram till.

Det verkar som regeringen i USA har glömt alla positiva värden och fastnat för en doktrin som ofta kallas för Machiavelliansk. Niccolo Machiavelli skriver också att det är bättre för en Furste att vara fruktad än älskad, om man måste välja. "Ty om människor kan man i allmänhet säga att de är otacksamma, flyktiga och hycklande, att de flyr faran och är vinningslystna." han skrev också att Fursten "bör avhålla sig från andras ägodelar, ty människorna glömmer snabbare faderns död än förlusten av fadersarvet". Men det här skrevs 1513 i Italien i den mörkaste medeltid. Man visste inte bättre då.

Jöran Gemén

Intressant?
Media: SvD1 SvD2 SvD3 DN1 Metro Dagen Sydsvenskan
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: