fredag 21 mars 2008

Tradition vs. tro


Allt fler svenskar går ur svenska kyrkan, men kyrkan har fortfarande en plats i de sekulära svenskarnas liv. Detta enliget Dagens webupplaga idag:

"Det är i kyrkan de viktiga händelserna i livet sker, som dop, bröllop och begravning. Det anser åtta av tio svenskar enligt en färsk undersökning som Svenska kyrkan gjort i samarbete med SCB. [..] En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att det är viktigt att kyrkorna finns kvar och att de inte förfaller. Att låta en kyrka förfalla är det endast fyra procent av medlemmarna och nio procent av icke-medlemmar som kan tänka sig."

Hur detta skulle spegla svenskarnas religiositet, att svenskarna inte vill att byggnader förfaller verkar lite vagt. Om frågan skulle ställas om vilken byggnad som helst tror jag att folk inte vill att de ska förfalla. Riva, bygga om låt vara, men förfalla det är nog de flesta emot.

Vidare kan man tänka att bröllop och begravningar osv hålls i kyrkan på grund av andra saker än religiositet, nämligen tradition. Vanans makt är stor, kanske större än Gud?

Jan TelagInga kommentarer: