torsdag 13 mars 2008

De osjungna hjältarna!

I den debatt som stormat de sista halvåret, gällande svensk biståndspolitik och nerläggningar av svenska ambassader och konsulat har vissa biståndsarbetare arbetat i skuggan av storpolitiken. Fokus på mer traditionella biståndsprojekt så som byggandet av skolor och borrandet av nya brunnar har förbisett andra projekt som är minst lika viktiga.

Under dagen har "Botswanas statssekreterare och Lantmäteriet har skrivit under ett avtal som är det enskilt största projektet inom Lantmäteriets tjänsteexport. Budgetramen är 50 miljoner kronor, varav Sida går in med 10 miljoner."

Något att uppmärksamma då...

"Projektet ska utveckla administrationen av landfrågor och att integrera data så att tekniken kan göra informationen tillgänglig för ministerierna och departementen. Det ska därmed göra verksamheten mer effektiv och rättssäker."

Det finns många sätt att idka bistånd.

Hatten av för våra osjungna hältar!

Jan Telag

Inga kommentarer: